99grafik

Katarzyna Manecka / Graphic Designer / Freelancer / Kraków / +48 504 140 508

YOUR FREEDOM

_
PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO.
LOGO + PAPIER FIRMOWY + LAYOUT STRONY INTERNETOWEJ.
_
PERSONAL DEVELOPMENT WORKSHOP.
LOGO + STATIONERY + WESBSITE LAYOUT.

yf1

yf2

yf3

yf4