99grafik

Katarzyna Manecka / Graphic Designer / Freelancer / Kraków / +48 504 140 508

blaszyński

_
FIRMA INWESTYCYJNA.
LOGO + PAPIER FIRMOWY + LAYOUT STRONY INTERNETOWEJ.
_
INVESTMENT COMPANY.
LOGO + STATIONERY + WESBSITE LAYOUT.

blaszynski