99grafik

Katarzyna Manecka / Graphic Designer / Freelancer / Kraków / +48 504 140 508

LUMARTE

_
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
LOGO + PAPIER FIRMOWY + KSIĘGA ZNAKU
_
CONTENPORARY ART GALLERY
LOGO + STATIONERY + ID GUIDELINES

lumarte2

lumarte4