99grafik

Katarzyna Manecka / Graphic Designer / Freelancer / Kraków / +48 504 140 508

SZKOLENIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE PRZY KATEDRZE PSYCHIATRII UJ

_
SZKOLENIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE PRZY KATEDRZE PSYCHIATRII UJ
LOGO + PAPIER FIRMOWY + LAYOUT STRONY WWW
_
PSYCHOTHERAPY COURSE AT DEPARTMENT OF PSYCHIATRY UJ
LOGO + STATIONERY + WEBSITE LAYOUT

szkolenie1

szkolenie2

szkolenie3

szkolenie4

szkolenie5

szkolenie6