99grafik

Katarzyna Manecka / Graphic Designer / Freelancer / Kraków / +48 504 140 508

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

LOGO + PAPIER FIRMOWY + LAYOUT STONY INTERNETOWEJ
_
POLISH SOCIETY FOR PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY
LOGO + STATIONERY + WEB LAYOUT

ptpp1

ptpp2

ptpp3

ptpp4

ptpp5

ptpp6